יום: 10 בינואר 2016

CompetitionsHopperWOD

10.01.16 יום א'

PhotoGrid_1452429650184חימום: פעמיים
55 – גיל פולקום
גיל X סקווטים
גיל X הנפות

יסוד
פולקום הפוך
קפיצות כפולות

כוח
BACKSQUAT 5-5-5
FRONTSQUAT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
דקה סקווטים
דקה שכיבות סמיכה / ברכיים
דקה קפיצות קופסה
דקה מתח שלבים
דקה פולקום הפוך
דקה כדור קיר
דקה פולקום
דקה חבל / קפיצות כפולות

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
סמיכה קדמית בידיים מושטות
סמיכה צידית שמאל
סמיכה צידית ימין