יום: 12 בינואר 2016

Uncategorized

12.01.16 יום ג'

PhotoGrid_1452606407782חימום: פעם אחת
5 ד' מתח שלבים לפי תכנית
2 ד' עבודה על קפיצות כפולות
30 ABMAT
30 KB

יסוד
ט'רסטרים

כוח
CFTOTAL X3
> BACKSQUAT 3-3-3
> PRESS 3-3-3
> DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15-18
ט'רסטרים
שכיבות סמיכה
הנפות KB
ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
טיפוס הרים