יום: 23 בינואר 2016

TrainingWOD

24.01.16 יום א'

PhotoGrid_1453569096370חימום: פעמיים
30 הנפות KB
50 סקווטים
10 פיזיו גומי

יסוד
טיפוס על חבל / משכיבה לעמידה
פולקום מעל קופסה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמיים
10 דיפים בטבעות / אחוריים על צמיג
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
5 חזה למוט מתח / מתח שלבים
3 טיפוס על חבל / משכיבה לעמידה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 ד'
10 סנץ' KB ביד שמאל
10 סנץ' KB ביד ימין
10 פולקום קופסה