יום: 31 בינואר 2016

Uncategorized

31.01.16 יום א'

PhotoGrid_1454227031355חימום: פעמיים
100 חבל
50 דדליפט KB
20 ABMAT

יסוד
ברכיים למרפקים / 90 מעלות בתלייה

כוח
BENCH 5-5-5
PRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה דדליפט BB
דקה שכיבות סמיכה / ברכיים
דקה ברכיים למרפקים / 90 מעלות בתליה
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
100 קפיצות חבל
30 קפיצות קופסה / גלגל
30 כדור קיר