יום: 2 בפברואר 2016

TrainingWOD

02.02.16 יום ג'

PhotoGrid_1454401019396חימום: פעמיים
3 ד' קפיצות חבל
5 ד' הנפות KB
ברגנר

יסוד
ג'רק חצוי SPLIT JERK

כוח
JERK 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9 מתח לחזה / שלבים
9 דיפים / שכיבות סמיכה
21 ג'רק / ג'רק חצוי
7 מתח לחזה / שלבים
7 דיפים / שכיבות סמיכה
15 ג'רק / חצוי
5 מתח לחזה / שלבים
5 דיפים / שכיבות סמיכה
9 ג'רק / חצוי

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 דדליפט
400 מ' ריצה