יום: 4 בפברואר 2016

TrainingWOD

04.02.16 יום ה'

PhotoGrid_1454572954331חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
50 הנפות
20 נדנודי חלול
דקה סקווט עמוק במתיחה

כוח
SQUAT CLEAN 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
20 סקווט עילי
20 קפיצות קופסה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
30 כדור קיר