יום: 7 בפברואר 2016

TrainingWOD

07.02.16 יום א'

חימום: פעמיים
50 ABMAT
30 הנפות KB
10 פיזיו גומי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3 WARMUP
BACKSQUAT 5-3-1 MAX EFFORT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
60 קפיצות חבל / 30 כפולות
50 גובלט סקווט
40 ABMAT
30 כדור קיר
20 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 מתח / שלבים
60 קפיצות חבל / 30 כפולות

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
חתירת KB על קופסה יד ימין
קפיצות קופסה
חתירת KB על קופסה יד שמאל