יום: 17 בפברואר 2016

TrainingWOD

17.02.16 יום ד'

PhotoGrid_1455707057827חימום: פעמיים
30 סקווטים
30 ABMAT
2 ד' עבודה על ברכיים למרפקים
או רגליים למוט (TOES TO BAR)

יסוד
SQUAT CLEAN THRUSTER

כוח
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה
7-8-9 שכיבות סמיכה / ברכיים
7-8-9 מתח / משיכות טבעת
7-8-9 סקווט קלין ט'רסטר

תרגולת 2 WOD – טבטה
דיפים אחוריים