יום: 20 בפברואר 2016

TrainingWOD

21.02.16 יום א'

PhotoGrid_1455988173512חימום: פעם אחת
10 פיזיו גומי
20 פטיש בכל יד
30 גובלט סקווט
40 ABMAT

כוח
CLEAN & JERK 3-3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
דקה מאמץ ודקה מנוחה עד השלמת החזרות
20 מתח / שלבים
40 פושפרס KB
60 סקווט אחורי שק כוח
80 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית וצידית