יום: 28 בפברואר 2016

CompetitionsOpen

28.02.16 יום א' 16.1

חימום: פעם אחת
30 סקווטים
20 הנפות KB
30 ABMAT
20 שכיבות סמיכה / ברכיים
שיחרור כתפיים עם מקל

16.1 בכל הגרסאות
מבצעים את התרגולת העולמית
עם כל ההתאמות למי שצריך

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
20 ד'
לנג'ים עיליים לאורך 7.6 מ' 42.5/30
8 פולקום מעל מוט
לנג'ים עיליים לאורך 7.6 מ' 42.5/30
8 מתח לחזה

תרגולת 2 WOD – מותאם למירב חזרות
20 ד'
לנג'ים מנח קדמי לאורך 7.6 מ' 20/15
8 פולקום מעל מוט
לנג'ים עיליים לאורך 7.6 מ' 20/15
8 מתח בקפיצה