יום: 10 באפריל 2016

TrainingWOD

10.04.16 יום א'

wp-1460271564496.jpegחימום: פעמיים
20 הנפות KB
20 לנג'ים
40 קפיצות חבל

יסוד
מתח קיפינג / נדנוד

כוח
מתח עם משקל/סטריקט 3-3-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
400 מ' ריצה
30 שכיבות סמיכה / ברכיים
40 ABMAT
50 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
הנפות KB רוסיות