יום: 12 במאי 2016

FILTHY FIFTY

12.05.16 יום ה' יום העצמאות

IndependenceDay

לכבוד יום ההולדת של המדינה  FILTHY 68

חימום: פעמיים
80 חבל
10 טיפוס על קיר לעמידת ידיים
30 ABMAT

כוח
מתח שלבים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY 68
68 / 34 קפיצות קופסה / גלגל
68 / 34 מתח בקפיצה / משיכות טבעת
68 / 34 הנפות KB
68 / 34 לנג'ים
68 / 34 ABMAT
68 / 34 פושפרס KB
68 / 34 כדור קיר
68 / 34 פולקום
68 / 34 קפיצות חבל