יום: 24 במאי 2016

TrainingWOD

24.05.16 יום ג'

wp-1464090977235.jpeg

חימום: פעם אחת
30 הנפות KB
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
מוביליטי מקל
ברגנר

כוח
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
למשך 15 ד'
1 מקבילים / קופסה / צמיג
5 מתח / מתח עליון / משיכות טבעת אופקיות
10 סקווט עילי / אחורי
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
מגבי רצפה