יום: 26 במאי 2016

TrainingWOD

26.05.16 יום ה'

wp-1464267317624.jpeg

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
20 פטיש
חצי דקה דיפ סטטי / על קופסה

כוח
PULL UP (weighted) 4-4-4

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
20 קפיצות קופסה
10 הנפות KB כבדות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים
5 דדליפט
5 טיפוס קיר עד להיצמדות