יום: 24 ביוני 2016

TrainingWOD

25.06.16 מוצ"ש

wp-1466767508623.jpeg

חימום: פעמיים
30 חבל כפולים / 80 יחידים
30 סקווטים
10 שכיבות סמיכה

כוח
OVERHEAD SQUAT 5-5-5-3-1
סמיכה קדמית של 30 שנ' בין לבין

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
פולקום
עליות קופסה רוסיות + KB
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
רלמ"מ
ABMAT

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
9-15-21
סנצ' KB שמאל
סנצ' KB ימין
טרסטר KB