יום: 28 ביוני 2016

TrainingWOD

28.06.16 יום ג'

wp-1467118732008.jpeg

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
40 הפיכות שק כוח
30 חתירה

יסוד
פאור קלין

כוח
POWER CLEAN 5-5-5-3-1
10 ABMAT + WB בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
שלוש פעמים:
20 כדור קיר
15 סקווט (על כדור)
10 סקווט קלין
5 רלמ"מ / 90 מעלות
10 סקווט קדמי KB
15 הנפות KB
20 ק. חבל כפולות / 40 רגיל

תרגולת 2 WOD – טבטה
עבודה על רלמ"מ
ומתח שלבים