יום: 10 ביולי 2016

WOD

10.07.16 יום א'

wp-1468165052284.jpeg

חימום: פעמיים
30 חתירה
דקה קפיצות כפולות
5 טיפוסי חבל
דקה רלמ"מ

יסוד
סנצ' KB

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-1
5 KB סנצ' בכל יד בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
ארבע פעמים
25 ק. חבל כפולות / 50 רגיל
ריצת מדרגות
3 טיפוסי חבל / 6 בשכיבה
15 סקווט קדמי KB 2X
ריצת מדרגות
שלוש הקפות הליכת חוואי
10 סנצ' KB או RKS בכל יד