יום: 12 ביולי 2016

WOD

12.07.16 יום ג'

wp-1468310387997.jpeg

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
20 הנפות KB
10 קפיצות קופסה

ברגנר

יסוד
פרס / לחיצה

כוח
PRESS 5-5-5-3-1
10 שניות עמידת ידיים על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
7 ד'
1 סנצ'
3 קלין וג'רק

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
טבטה
מתח

תרגולת 3 WOD – למדידת זמן
טבטה
ABMAT + WB