יום: 14 ביולי 2016

WOD

14.07.16 יום ה'

wp-1468499840224.jpeg

חימום: פעמיים
ריצה 400
10 פולקום
5 הנפות

יסוד
SHOULDER TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
7 סקווט קדמי
10 קפיצות קופסה
14 הנפות KB
18 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
20 הנפות מהרצפה
SHOULDER TO OVERHEAD