יום: 17 ביולי 2016

Training

17.07.16 יום א'

wp-1468745390205.jpeg

חימום:
10 רלמ"מ
20 פטיש בכל יד
30 הנפות KB

כוח:
DEADLIFT 5-5-5-3-1
5 גלילות מוט לשכיבה וחזרה

יסוד:
עליות קופסה עם KB

תרגולת WOD 1
3 חזרות
30 עליות קופסה + KB
15 קלין
30 עליות קופסה + KB
10 סנץ'

תרגולת WOD 2
טבטה
הרמות רגליים
סמיכה צידית