יום: 19 ביולי 2016

WOD

19.07.16 יום ג'

wp-1468930384680.jpeg

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל
12 הנפות KB
2 ריצת מדרגות

יסוד
פולקום הפוך

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3-1
20 שניות ישיבת V סטטית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
10 ד'
5 פולקום הפוך
10 לנג'ים עם שק כוח
15 גובלט סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
טבטה
מתח / עליון / בקפיצה