יום: 26 ביולי 2016

TrainingWOD

26.07.16 יום ג'

wp-1469536216638.jpeg

חימום: פעמיים
דקה רלמ"מ
דקה קפיצות כפולות
40 סקווט

יסוד
מסל אפ נתמך

כוח
BENCH 5-5-5-3-1
מתח שלבים בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים עם מספר שונה של חזרות
6-9-12     מוסל אפ נתמך
21-18-15 סקווט אחורי
20-20-20 פולקום מעל מוט
ריצת מדרגות

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
צ'קאוט
30 סקווט עילי / קידמי