יום: 27 ביולי 2016

FRAN

27.07.16 יום ד'

wp-1469623463505.jpeg

חימום: פעמיים
10 פושפרס KB אחד בכל יד
20 הנפות KB
30 גובלט סקווט

יסוד
ט'רסטרים

כוח
5-5-5-3-1 DEADLIFT
חצי דקה סמיכה צידית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
"FRAN"
9-15-21
מתח/ בקפיצה/ עליון/ טבעות
ט'רסטרים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה כפולה
הנפות KB רוסיות (כבד)
סמיכה קדמית