יום: 28 ביולי 2016

FILTHY FIFTY

28.07.16 יום ה'

wp-1469705273330.jpeg

חימום: פעמיים
30 הנפות
30 ABMAT

יסוד
עמידת ידיים על קיר

כוח
מתח / + משקל 4-4-4-4
10 שנ' עמידת ידיים על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
"41 מלוכלכים"
41 קפיצות קופסה
41 מתח בקפיצה
41 הנפות KB
41 לנג'ים
41 ברכיים למרפקים
41 פושפרס מוט בלבד
41 בקסקווט שק כוח
41 כדור קיר
41 פולקום
41 קפיצות כפולות / 82 רגילות