יום: 17 באוגוסט 2016

TrainingWOD

17.08.16 יום ד'

wp-1471436850845.jpeg

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית לכל צד
60 קפיצות חבל / 30 כפולות

יסוד
קיפינג מתח / נדנוד

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-3
2 -משיכות טבעת אופקיות/
—סטריקט מתח / עם משקל
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
מתח / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה / ברכיים
גובלט סקווט
200 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
סקווט / עם שק כוח