יום: 23 באוגוסט 2016

CINDYTraining

23.08.16 יום ג'

wp-1471937646987.jpeg

חימום:
50 ק. חבל
שטלים בקונפיגורציות שונות

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-3
5 OHS עם מוט/ צינור בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
2-4-6-8-10 סקווט קלין
ABMAT 10-15-20-25-30

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
CINDY (חלקי)
12 דקות
5 מתח / עליון / משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים