יום: 1 בספטמבר 2016

WOD

01.09.16 יום ה'

wp-1472731682577.jpeg

50 חבל / 30 כפול
20 הנפות
10 ק. קופסה
ברגנר פעם אחת

יסוד
מסל סנץ'

כוח
FRONTSQUAT/OHS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
10 דקות
10 מסל סנץ'
10 פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
9-15-21
לנג'ים
כדור קיר
רלמ""מ