יום: 14 בספטמבר 2016

TrainingWOD

14.09.16 יום ד'

wp-1473856048517.jpeg

חימום: פעמיים
ריצת 200 מ'
20 גובלט סקווט

יסוד
ישיבת L סטטית

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-3
5 שניות ישיבת L סטטית בין לבין
-על טבעות / בין כופסאות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 פולקום
21 הנפות KB
12 מתח / משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
1 שכיבות סמיכה
5 כדור קיר
ABMAT 10