יום: 15 בספטמבר 2016

WOD

15.09.16 יום ה'

wp-1473938779539.jpeg

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
30 סקווטים

יסוד
פולקום בגלגול

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-1
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 ג'רק KB בכל יד
7 רלמ"מ / הרמת רגליים
5 פולקום בגלגול*
* יורדים לפולקום ומבצעים גלגול הצדה
לפני שעולים. כל פעם לצד אחר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 דקות
5 מתח / בקפיצה
10 סקווטים אחוריים שק כוח
15 הנפות KB רוסיות