יום: 18 בספטמבר 2016

WOD

18.09.16 יום א'

wp-1474187324302.jpeg

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
10 גובלט סקווט

יסוד
הנפות KB רוסיות
ט'רסטר

כוח
THRUSTER 5-5-5-3-3
20 שניות תליה על מוט DEADHANG בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
8 דקות
10 פולקום
10 קפיצות קופסה
10 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
9-15-21
כדור קיר
ABMAT
משיכות טבעת/ 2/3 מתח