יום: 21 בספטמבר 2016

WOD

21.09.16 יום ד'

wp-1474438310506.jpeg

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 30 כפולות
20 גובלט סקווט
20 הנפות KB

יסוד
קימה טורקית

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3-3
קימה טורקית אחת בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-12-15
כדור קיר
הנפות KB
ABMAT
שכיבות סמיכה / קופסה
3/ 2/ 1 ריצת מדרגות בהתאמה

תרגולת 2 WOD – סאלי
פולקום שק כוח ללא הגבהה