יום: 25 בספטמבר 2016

CINDY

25.09.16 יום א'

wp-1474791234009.jpeg

חימום: פעמיים
30 חתירה
ABMAT 45
60 ק. חבל / 30 כפול

יסוד
רצפה להגבהה GROUND TO OVERHEAD

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
DEADLIFT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 Ground to Overhead רצפה להגבהה
30 /25 ק"ג

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
סינדי
12 דקות
5 מתח / עליון / בקפיצה / משיכות טבעת
10 שכביות סמיכה / ברכיים
15 סקווטים (על כדור)

צ'קאוט – טבטה
ABMAT + WB
ABMAT