יום: 6 באוקטובר 2016

TrainingWOD

06.10.16 יום ה'

wp-1475742255884.jpeg

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
10 מתח

ברגנר X 1

יסוד
פאור סנצ'

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
10 דדליפט
1 פאור סנצ'
5 פושפרס
1 פאור סנצ'

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
12 דקות
3 מתח / עליון / קפיצה
11 הנפות KB
15 בקסקווט עם שק כוח