יום: 10 באוקטובר 2016

WOD

10.10.16 יום ב'

wp-1476086761293.jpeg

חימום: פעמיים
30 סקווטים על כדור
20 הנפות KB
ABMAT 10

יסוד
בקסקווט צינור/ שק כוח
פושפרס צינור

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה ABMAT
דקה סומו דדליפט KB
דקה קפיצות קופסה / גלגל
דקה פושפרס צינור
דקה קפיצות חבל
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – סאלי
בקסקווט צינור / עם שק כוח