יום: 17 באוקטובר 2016

BARBARAKELLY

17.10.16 יום ב' מוצאי סוכות

img_20161017_194952.jpg

חימום: פעמיים
30 קפיצות חבל
30 הנפות KB

יסוד
קפיצות קופסה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
BARBARA בשינוי
שלוש פעמים
10 מתח / עליון / בקפיצה
15 שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT 20
25 סקווט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
KELLY בשינוי
פעמיים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר