יום: 31 באוקטובר 2016

WOD

31.10.16 יום ב'

2016-10-31_05-00-39.jpg

חימום: פעמיים
30 סקווטים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית בכל צד
חצי דקה מצטבר טליה על מוט

יסוד
קפיצות חבל / כפולות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
30 קפיצות חבל / ריצת מדרגות
10 פולקום
30 קפיצות חבל / ריצת מדרגות
ABMAT 20
30 קפיצות חבל / ריצת מדרגות
30 גובלט סקווט
30 קפיצות חבל / ריצת מדרגות
40 הנפות KB
* אפשר 20 קפיצות כפולות במקום

תרגולת 2 WOD – טבטות
1. שכיבות סמיכה
2. מתח / עליון
3. כדור קיר