יום: 2 בנובמבר 2016

WOD

02.11.16 יום ד'

2016-11-02_11-03-04.jpg

חימום: פעם אחת
4 טיפוס על חבל משכיבה לעמידה
40 פטיש
ריצה 200 מ'

יסוד
ישיבות V
קפיצות סקווט

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
5 ישיבות V
ABMAT + WB 5
10 ישיבות V
10 הנפות KB
20 קפיצות סקווט עם שק כוח
20 הנפות KB
30 קפיצות חבל

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
מתח / מתח עליון / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה / ברכיים
סקווט