יום: 3 בנובמבר 2016

SPARTANS

03.11.16 יום ה'

wp-1478187345234.jpeg

חימום: פעמיים
30 קסווטים
ABMAT 20
10 הנפות KB כבד

יסוד
ברבל הייפול

כוח
כל דקה על הדקה ל 8 דקות
1. 5 סקווט עילי/ אחורי
2. 5 סנצ'ים/ הייפול בלבד

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
"הספרטנים"
חמש / שלוש חזרות:
5 מתח
10 דדליפט
10 שכיבות סמיכה
10 קפיצות קופסה
10 מגבי רצפה
10 קלין ופרס (5 בכל יד)

תרגולת 2 WOD – סאלי
לנג'ים במקום