יום: 7 בנובמבר 2016

WOD

07.11.16 יום ב'

wp-1478530397754.jpeg

חימום: פעמיים
ריצת מדרגות
15 כדור קיר
20 סקווטים

יסוד
קלין KB
ברכיים למרפקים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
6 לנג'ים
10 משיכות טבעת
15 עליות קופסה + KB
30 קפיצות חבל
6 דיפים אחוריים
10 ברכיים למרפקים בשכיבה
15 הנפות KB
ABMAT 30
2 טיפוס חבל
10 קלין KB מהרצפה
15 סקווט

תרגולת 2 WOD – סאלי
סמיכה קדמית למצב 2