יום: 10 בנובמבר 2016

WOD

10.11.16 יום ה'

wp-1478775235297.png

חימום: פעמיים
ABMAT 15
20 חתירה / סומו KB
25 גובלט סקווט

יסוד
חימום ברגנר

כוח
OVERHEAD SQUAT/BACKSQUAT FROM RACK
5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
20 דקות
3 פולקום
3 סקווט עילי / אחורי
3 הנג פאור סנצ'
3 מתח / 9 משיכות טבעת
30 DU/ קפיצות חבל גבוהות