יום: 12 בנובמבר 2016

TrainingWOD

13.11.16 יום א'

2016-11-12_06-32-36.jpg

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 30 כפולות
5 פולקום שק כוח
ABMAT 30

יסוד
CLUSTER קלסטר (קלין + ט'רסטר)

כוח
PRESS 5-5-5-3
סמיכה צידית עם הגבהת רגל בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת מדרגות
4 קלסטר
6 מתח / בקפיצה
8 פולקום מעל קופסה
30 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
ABMAT 20
5 קרנצ' סמיכה צידית (כל צד לסירוגין)