יום: 20 בנובמבר 2016

TrainingWOD

20.11.16 יום א'

img_20161120_122726.jpg

חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה יוגה
ABMAT + WB 15
15 קפיצות קופסה

יסוד
פושפרס

כוח
DEADLIFT 5-5-1
5 מתח סטריקט / 3 מתח כח בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש פעמים:
12 דדליפט
9 קלין בתליה
3 פושפרס KB
ריצה 200 מ'

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT +WB
MEDBALL CLEAN