יום: 21 בנובמבר 2016

WOD

21.11.16 יום ב'

wp-1479740488350.png

חימום: פעמיים
ABMAT 30
20 משיכות טבעת
15 שכיבות ברכיים
10 גובלט סקווט

יסוד
קלין KB
דדליפט KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
48 קפיצות חבל / פלטה
24 הנפות KB רוסיות
12 דדליפט KB
6 קלין KBX2
6 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה כפולה
ABMAT + WB
הרמות רגליים