יום: 24 בנובמבר 2016

WOD

24.11.16 יום ה'

wp-1480002471620.png

חימום: פעמיים
30 בעיתות רפרוף
30 הנפות KB
10 הרמות רגליים

יסוד
פוזישן סנצ'

כוח
POSITION SNATCH 5-5-5-3
20 שניות סקווט בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 מתח
5 פולקום
20 סנצ'
5 פולקום
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – סאלי
שכיבות טי (pushup to sideplank)
ABMAT