יום: 29 בנובמבר 2016

WOD

29.11.16 יום ג'

2016-11-29_05-43-10.jpg

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
30 הנפות KB
ABMAT 10

יסוד
הליכת חוואי

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3 פעמים
10 מתח / 15 בקפיצה / 20 משיכות טבעת
3 הקפות הליכת חוואי
30 כדור קיר
3 הקפות הליכת חוואי
10 פולקום קפיצת קופסה
3 הקפות הליכת חוואי

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
15 קלין וג'רק KB ביד אחת לשני הידיים