יום: 30 בנובמבר 2016

TrainingWOD

30.11.16 יום ד'

img_20161130_114335.jpg

חימום: פעם אחת
50 קפיצות חבל
עבודה יסודית על קימה טורקית
עבודה יסודית על סנצ' KB

יסוד
קימה טורקית
סנץ' KB

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
6 ד' ראשונות, כל דקה באופן מתחלף
2 קימה טורקית
6 ד' אחרונות, כל דקה באופן מתחלף
4 קימה טורקית

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
12 ד'
10 סנץ' KB ביד שמאל
10 סנץ' KB ביד ימין
10 פולקום
10 כדור קיר