יום: 4 בדצמבר 2016

WOD

04.12.16 יום א'

img_20161204_091715.jpg

חימום: פעמיים
10 פיזיו גומי
10 נדנוד קשת
30 הנפות KB
30 סקווטים

יסוד
SHOULDER PRESS

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
SHOULDER PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
4 ד'
10 קפיצות קופסה
10 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
4 ד'
10 הנג קלין
10 מתח / 20 משיכות טבעת

תרגולת 3 WOD – למירב חזרות
10 סקווט קדמי / KB
5 פולקום