יום: 6 בדצמבר 2016

Training

06.12.16 יום ג'

img_20161206_165242.jpg

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
30 הנפות KB

יסוד
POWER SNATCH

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
5 קפיצות קופסה
5 מתח / עליון / בקפיצה / טבעות
10 סקווט קדמי
10 הנג פאור סנצ'
ריצת מדרגות
ABMAT 20
20 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
הרמות רגליים צידיות