יום: 11 בדצמבר 2016

Training

11.12.16 יום א'

img_20161211_151018.jpg

חימום: פעמיים
10 טיפוס קיר
20 הנפות KB
30 חתירה

יסוד
סנצ', קלין וג'רק KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
100 קפיצות חבל / 50 כפול
50 הנפות KB רוסיות
30 כדור קיר
15 ישיבות V
10 קלין וג'רק
ABMAT 15
30 כדור קיר
50 הנפות KB רוסיות
100 קפיצות חבל / 50 כפולות

תרגולת 2 WOD – צ'ק אאוט
5 סנצ'ים KB בכל יד
5 קלין KB בכל יד
5 ג'רק KB בכל יד