יום: 19 בדצמבר 2016

Training

19.12.16 יום ב'

2016-12-19_04-31-32.jpg

חימום: פעמיים
5 קפיצות קופסה / 15 קפיצות גלגל
10 שכיבות T
20 הנפות KB

יסוד
ט'רסטר צינור / KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
10 כדור קיר
15 משיכות טבעת
20 ט'רסטר צינור / KB
10 קפיצות קופסה / 30 קפיצות גלגל
40 ABMAT
45 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית T